t-esitoperautore.gif (1128 byte)

Books by that author:

Title Year
Terra disisperada terra: poesias 1974